Predaj oglas

Pod rubrikom “Odaberi simbol” upisujete broj ispod simbola tj, slike koju želite postaviti na objavu pokojnika/ce.

   

  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
   

   

   
   
  7
  8
  9
  10
  11
  12